webadmin ksiega id 1356019 ext iframe

 
dopisz siê do ksiêgi go¶ci
zobacz listê wpisów
tresc
 
nazwisko stepaniuk

e-mail malinsta@o2.pl
www
tre¶æ czolem! sluzylem w waszej jednostce w 2002 roku w strazy pozarnej i gdy odwiedzam wasza strrone wracaja mile wspomnienia 🙂 pozdrawiam wszystkich bardzo
kiedy 2007/01/02 23:54:43

nazwisko kêdzierski

e-mail dawid@mm.pl
www
tre¶æ lotnisko w janowie jest najlepsze
kiedy 2007/01/02 22:45:41

nazwisko sliwinsky

e-mail filip@6plmb.pila.pl
www www.6plmb.pila.pl
tre¶æ Pozdrawiam wszystkich sympatylków polskiego lotnictwa i zapraszam na moja stronê po¶wiêcon± by³emu 6PLM-B Pi³a
POZDRAWIAM
kiedy 2006/12/30 17:27:34

nazwisko Janusz R.

e-mail 135701@wp.pl
www
tre¶æ W nadchodzacym Nowym Roku ¿yczê Wam du¿o rado¶ci, mi³o¶ci, pomy¶lno¶ci oraz spe³nienia wszelkich marzeñ.
kiedy 2006/12/30 14:22:04

nazwisko Ais

e-mail ais1112@wp.pl
www
tre¶æ Serdeczne pozdrowienia ze S³upska od ³±czno¶ci z 23brt.Szczególnie dla chor.Jacka Zieliñskiego z wêz³a ³±czno¶ci.
chor.Marcin ¦liwa
kiedy 2006/12/29 00:11:27

nazwisko Sujak Mirek

e-mail mirek065@o2.pl
www
tre¶æ Z okazji nadchodz±cych
¦wi±t Bo¿ego Narodzenia
pragnê przes³aæ najserdeczniejsze ¿yczenia dla ca³ego stanu osobowego.
Niech nadchodz±ce ¦wiêta bêd± dla Pañstwa niezapomnianym czasem
spêdzonym bez po¶piechu, trosk i zmartwieñ.
¯yczê, aby odby³y siê w spokoju, rado¶ci w¶ród Rodziny, Przyjació³
oraz wszystkich Bliskich dla Pañstwa osób.
Wraz z nadchodz±cym Nowym Rokiem ¿yczê du¿o zdrowia i szczê¶cia.
Niech nie opuszcza Was pomy¶lno¶æ i spe³ni± siê te najskrytsze marzenia.
kiedy 2006/12/21 20:51:58

nazwisko Szyd³owski

e-mail danielsz1992@interia.pl
www
tre¶æ super
kiedy 2006/12/14 16:09:38

nazwisko Wulkan

e-mail …………
www ………….
tre¶æ Ilczuk co u Ciebie?
kiedy 2006/12/10 16:29:23

nazwisko xxxx

e-mail
www
tre¶æ Witam,mam pytanie do jakiego¶ st.szeregowego,z k.transportowej.Od stycznia 2007,bede tam s³u¿y³ jako kierowca,jak tam dowódca kompani.Jaki jest klimat na kompanii??? Prosze o odp
kiedy 2006/12/08 19:47:58

nazwisko EasyBoy

e-mail djeasyboy@eranet.pl
www
tre¶æ Witam i gratulujê 1-go miejsca w rankingu stron:-)pozdrawiam równiez ca³y personel lotniczy jak i naziemny oraz webmastera…z takim ma³ym pytankiem do web…czy mo¿e kto¶ mi podaæ daty imprez lotniczych w Polsce na 2007 rok.Chodzi mi imprezy typowo lotnicze tak jak Air Show czy piknik 23-B LOT…?
kiedy 2006/12/06 02:37:01

Republika WWW Onet.pl