Standardowa służba

4 stycznia odbyła się w naszej jednostce coroczna odprawa zadaniowo-rozliczeniowa, podczas której m.in. podsumowano działania szkoleniowe w 2007 roku.

W wyniku rywalizacji między sztabem a żołnierzami regularnej służby uzyskano następujące wyniki:

Konkurs sztabowy:

  1. miejsce eskadra techniczna;
  2. miejsce dywizja dowodzenia;
  3. miejsce sztaby;
  4. miejsce eskadry ochrony.

Rywalizacja żołnierzy służby podstawowej:

I miejsce grupa obronna;

II miejsce grupa ochrony technicznej;

III miejsce zajmuje firma transportowa i wojskowa straż pożarna.

Tytuł najlepszego dowódcy pododdziału uzyskał szef grupy wsparcia technicznego mjr Mirosław Michna, a jednocześnie starszy technik zespołu naprawczego uzbrojenia młodszego korpusu. Dariusz Wybranowski. Za osiągnięcie wysokich wyników w wyszkoleniu i wzorową postawę żołnierza obaj żołnierze zostali uhonorowani przez Dowódcę Jednostki Wojskowej nagrodami rzeczowymi. Przedstawiamy sylwetkę Podoficera Roku w dziale „Ludzie”.

Warto podkreślić, że w 2007 roku nasza jednostka zajęła I miejsce w I Brygadzie Lotnictwa Taktycznego w rywalizacji sportowej, aw wyniku osiągniętych wyników w zawodach oraz oceny wychowania fizycznego otrzymała tytuł Sportowca Roku 2007 do Kpr. Radosław Ziółkowski z kompanii łączności, któremu Dowódca Jednostki Wojskowej wręczył dyplom uznania i puchar.