Dowódcy

Płk pil. dypl. Mgr inż. Robert CIERNIAK

Urodzony w 1968 roku. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Zielonej Górze, Wyższej Szkoły Oficerskiej Lotnictwa (1991) oraz Akademii Obrony Narodowej. Swoją służbę rozpoczął w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim jako kluczowy pilot. Pełnił kolejno funkcje starszego pilota lotu, dowódcy lotu, szefa strzelectwa powietrznego, szefa sztabu, zastępcy dowódcy eskadry i dowódcy eskadry.