foto: Micha³ OWSIANKO, Wojciech JACÓRZYÑSKI
 
 
OPIS SAMOLOTU: