index


 
 
 
foto: Micha³ OWSIANKO, Wojciech JACÓRZYÑSKI
 
 
OPIS SAMOLOTU: