index


 
 
 
foto: Jacek POLEMBERSKI, Wojciech JACÓRZYÑSKI
 
     
 
OPIS SAMOLOTU: