W galerii prezentujemy samoloty, które l±dowa³y na naszym lotnisku