index


 
 
foto: Grzegorz Rokicki
 
KOMPLEKSOWY SYMULATOR LOTU KTS-21
 
   
 
OPIS: (od góry od lewej)

1. Stanowisko instruktora

2,3 Kabina treningowa

4,5 Kompleks obliczeniowy SM-2M

6-9 Imitator wizualnego zobrazowania